Kontakty Slovensko

Zoznam partnerských organizácií, ktoré zastrešujú distribúciu časopisu Nota bene na Slovensku.

 


Banská Bystrica

Sociálno-charitatívne centrum Ivana Šedibu, útulok Prístav, 
Tulská 38, 974 04, Banská Bystrica
Hana Kleniarová
048/413 1335, 0907 403 123
socialne.redcross@gmail.com

 


Bardejov

Centrum sociálnych služieb
Toplianska 9A, 085 01 Bradejov
Bc. Mária Chocholáková
0901 713 903
seniorcentrum.bardejov@gmail.com

 


Čadca

DCH Žilina, Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Katarína Melicháčová
0918 874 839, 041/432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com

 


Galanta

Trnavská arcidiecézna charita - Centrum pomoci človeku Galanta, 
Hlavná 977/14, 924 18 Galanta
Mgr. Silvia Nagyová, Mgr. Mária Prekopová
0948 771 683, 0948 632 483
silvia.nagyova@charitatt.sk, maria.prekopova@charitatt.sk


 

Hlohovec

Útulok sv. Anny
Kamenná 4, Hlohovec
PhDr. Viera Vavrová
0911 281 564, 033/742 4686
viera.vavrova@d2u.sk

 


Holíč

Azylový dom Emauzy 
J. Čabelku 3, 908 51 Holíč
Hana Šafránková
034/668 3110
emauzy.holic@gmail.com

 


Košice

Charitný dom sv. Alžbety 
Bosákova, 040 01 Košice
Martina Kochová
0910 842 182
martina.kochova@charita-ke.sk

 


Levice

o.z. Miesto v dome
Kpt.Nálepku 125, 934 01 Levice
Ľubica Prištiaková
036/622 1586
mvd@miestovdome.sk

 


Liptovský Mikuláš

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mgr. Veronika Bániková
044/556 5324
veronika.banikova@mikulas.sk

 


Malacky

n.o. Križovatky, Azylové centrum Betánia,
Ľudovíta Fullu 16, 901 01 Malacky
Viera Hujíková
034/772 2457
centrumbetania@gmail.com

 


Nitra

Dom Charity Sv. Rafaela,
Štúrova 57, 94901 Nitra
Andrea Rončková
0907 451 771, 037/652 3028
rafael.charita@gmail.com


Nové Zámky

Mestský úrad Nové Zámky, 
Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Bc. Robert Kuki, Mgr. Monika Pluhárová
0905 900 573, 0907 413 904
robert.kuki@novezamky.sk, monika.pluharova@novezamky.sk

 


Piešťany

ZSS (Zariadenie sociálnych služieb) Domum,
Bodona 55, 921 01 Piešťany
Eva Papšová
0915 400 577, 033/772 7687
domum@piestany.sk

 


Poprad

ZSS pre občanov bez prístrešia
Levočská 4051/55, 058 01 Poprad
Marcela Michalková 
0910 890 488
marcela.michalkova@msupoprad.sk

 


Prešov

OZ Podaj ďalej
Ľubochnianska 7, 080 01 Prešov
Tatiana Vašková (koordinátorka), Viera Potášová (štatutárka)
0947 975 909, 0908 493 843
podajdalejpresov@gmail.com

 


Svidník

o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Svidník 
Dlhá 505/9, 089 01 Svidník
Mgr. Marek Fek
0917 673 107, 0907 405 632
fekmarek@azet.sk

 


Trenčín

ISKRA Trenčín
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Pavol Juríček
0948 343 163
pavol.juricek123@gmail.com

 


Trnava

Trnavská arcidiecézna charita 
Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tatiana Hodálová, Jana Prochásková
0948 121 781, 0948 594 739
tatiana.hodalova@charitatt.sk, jana.prochaskova@charitatt.sk

 


Vranov nad Topľou

ADCH, Charitný dom pre mládež 
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
Mária Tongelová
0903 982 906, 057 443 1578
chd.vranov@charita-ke.sk

 


Žilina

Dom charity sv. Vincenta 
Predmestská 12, 010 01 Žilina
Mgr. Jana Kadášiová
0918 314 197, 041/724 4795 (volať do 15,30h)
dchvincent.za@gmail.com

 

(kontakty na Bratislavu, sídlo OZ Proti prúdu, vydavateľa Nota bene)

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics