Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kontakty Slovensko

Zoznam organizácií, ktoré zastrešujú distribúciu časopisu Nota bene na Slovensku.


⦁ Banská Bystrica
Sociálno-charitatívne centrum Ivana Šedibu, útulok Prístav,
Tulská 38, 974 04, Banská Bystrica
Hana Kleniarová
048/4131 335, 0907 403 123
socialne.redcross@gmail.com


⦁ Bardejov
Centrum sociálnych služieb,
Toplianska 9A, 085 01 Bradejov
Mgr. Martin Jutka
0901 713 903
jutka.martin@gmail.com


⦁ Čadca
DCH Žilina, Dom charity sv. Gianny,
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Katarína Melicháčová
0918 874 839, 041/432 40 88
charita.cadca@centrum.sk


⦁ Hlohovec
Útulok sv. Anny,
Kamenná 4, Hlohovec
PhDr.Viera Vavrová
0911 281 564, 033/7424686
viera.vavrova@d2u.sk


⦁ Holíč
Azylový dom Emauzy,
J. Čabelku 3, 908 51 Holíč
Hana Šafránková
034/668 3110
emauzy.holic@gmail.com


⦁ Košice
Charitný dom sv. Alžbety,
Bosákova, 040 01 Košice
Ľuba Šoffová
0910/842 182
notabene.kosice@charita-ke.sk


⦁ Levice
o.z. Miesto v dome,
Kpt.Nálepku 125, 934 01 Levice
Ľubica Prištiaková
036/ 6221586
mvd@miestovdome.sk


⦁ Liptovský Mikuláš
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mgr. Veronika Bániková
044/556 5324
veronika.banikova@mikulas.sk


⦁ Malacky
n.o. Križovatky, Azylové centrum Betánia,
Ľudovíta Fullu 16, 901 01 Malacky
Viera Hujíková
034/772 24 57
centrumbetania@gmail.com


⦁ Nitra
Dom Charity Sv. Rafaela,
Štúrova 57, 94901 Nitra
Andrea Rončková
0907/451 771, 037/652 30 28
charita.nr@ba.telecom.sk


⦁ Piešťany
ZSS (Zariadenie sociálnych služieb) Domum,
Bodona 55, 921 01 Piešťany
Eva Papšová
0915/ 400 577, 033/772 76 87
domum@piestany.sk


⦁ Poprad
ZSS pre občanov bez prístrešia
Levočská 4051/55, 058 01 Poprad
Erika Mižigarová
0910/890 254, 052/ 772 42 09
erika.mizigarova@msupoprad.sk


⦁ Prešov
Komunitné centrum Rómsky inštitút, n.o.
K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov
Mgr. Peter Németh
0905 740 096
komunitneri@gmail.com


⦁ Svidník
o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Svidník,
Dlhá 505/9, 089 01 Svidník
Mgr. Marek Fek
0917 673 107, 0907 405 632
fekmarek@azet.sk


⦁ Trenčín
ISKRA Trenčín,
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Pavol Juríček
0948 343 163
pavol.juricek123@gmail.com


⦁ Trnava
Trnavská arcidiecézna charita,
Hlavná 43, 917 01 Trnava
Patrik Bellay
0940 601 716
patrik.bellay@charitatt.sk


⦁ Vranov nad Topľou
ADCH, Charitný dom pre mládež,
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
Mária Tongelová
0903 892 906, 057 443 1578
dch.vranov@charita-ke.sk


⦁ Žilina
Dom charity sv. Vincenta,
Predmestská 12, 010 01 Žilina
Mgr. Gabriela Huliaková
0918 314 197, 041 724 47 95 (volať do 15,30h)
dchvincent.za@gmail.com

 

(kontakty na Bratislavu, sídlo OZ Proti prúdu, vydavateľa Nota bene)

Začiatok stránky