Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kontakty Slovensko

Zoznam organizácií, ktoré zastrešujú distribúciu časopisu Nota bene na Slovensku.

 • Banská Bystrica
  Sociálno-charitatívne centrum Ivana Šedibu, útulok Prístav,
  Tulská 38, 974 04, Banská Bystrica
  Hana Kleniarová
  048/4131 335, 0907 403 123
  socialne.redcross@gmail.com 

 • Bardejov
  Centrum sociálnych služieb,
  Toplianska 9A, 085 01 Bradejov
  Mgr. Martin Jutka
  0901 713 903
  jutka.martin@gmail.com  
 • Čadca
  DCH Žilina, Dom charity sv. Gianny,
  Kukučínova 4, 022 01 Čadca
  Katarína Melicháčová
  041/432 40 88
  charita.cadca@centrum.sk

 • Hlohovec
  Útulok sv. Anny,
  Kamenná 4, Hlohovec
  PhDr.Viera Vavrová
  0911 281 564, 033/7424686
  viera.vavrova@d2u.sk

 • Holíč
  Križovatky n. o - Azylový dom Emauzy,
  J. Čabelku 3, 908 51 Holíč 
  Michal Sedláček
  034/668 3110 
  emauzy@stonline.sk 

 • Košice 
  Charitný dom sv. Alžbety,
  Bosákova, 040 01 Košice
  Marek Lengyel
  0910/842 182
  notabene.kosice@charita-ke.sk

 • Levice
  o.z. Miesto v dome,
  Kpt.Nálepku 125, 934 01 Levice
  Ľubica Prištiaková
  0903/500 940, 036/ 6221586
  mvd@miestovdome.sk 
   
 • Liptovský Mikuláš
  Komunitné centrum „Nový svet" Hlboké,
  Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
  Mgr. Martina Šeďová
  044/552 20 52, 0911/511 752
  komunitne.centrum@atlas.sk

 • Malacky 
  n.o. Križovatky, Azylové centrum Betánia,
  Ľudovíta Fullu 16, 901 01 Malacky
  Viera Hujíková
  034/772 24 57
  centrumbetania@gmail.com  

 • Nitra
  Dom Charity Sv. Rafaela,
  Štúrova 57, 94901 Nitra
  Andrea Rončková
  0907/451 771, 037/652 30 28
  charita.nr@ba.telecom.sk  

 • Piešťany
  ZSS (Zariadenie sociálnych služieb) Domum,
  Bodona 55, 921 01 Piešťany
  Eva Papšová, Jana Maronová
  0915/ 400 577, 033/772 76 87
  domum@piestany.sk  

 • Poprad 
  o.z. Korene, ZSS,
  Levočská 56, 058 01 Poprad
  Erika Mižigarová
  0910/890 254, 052/ 772 42 09, 0910/ 890 488, 0917/110 715
  erika.mizigarova@msupoprad.sk  

 • Prešov 
  o.z. SOCIÁLNY PREŠOV,
  Sibírska 19, 080 01 Prešov
  PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
  051/775 44 79
  trojlistokno@gmail.com 
 • Svidník 
  o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Svidník,
  Dlhá 505/9, 089 01 Svidník
  Mgr. Marek Fek 
  0917 673 107, 0907 405 632  
  fekmarek@azet.sk 

 

 • Trnava
  Trnavská arcidiecézna charita,
  Hlavná 43, 917 01 Trnava
  Soňa Pobiecka, Mária Fábiková
  0948/091 011, 033/533 31 59
  sona.pobiecka@charitatt.sk  maria.fabikova@charitatt.sk  

 • Vranov nad Topľou
  ADCH, Charitný dom pre mládež,
  Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
  Mária Tongelová 
  0903/ 982 906 chdm.vranov@charita-ke.sk  

 • Žilina
  Dom charity sv. Vincenta,
  Predmestská 12, 010 01 Žilina
  Mgr. Gabriela Huliaková
  0918/314 197, 041/724 47 95 (volať do 15,30h)
  dchvincent.za@gmail.com  

(kontakty na Bratislavu, sídlo OZ Proti prúdu, vydavateľa Nota bene)

Začiatok stránky