Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Program NOTA BENE

Nota bene - po latinsky "VENUJTE POZORNOSŤ" 

Od roku 2001 spolu s čitateľmi Nota bene pomáhame ľuďom bez domova lepšie žiť. Bez tisícov vás, našich čitateľov, by to nešlo. Ďakujeme, vďaka vám je svet vnímavejšie miesto!

Pri práci s ľuďmi bez domova sa často zdôrazňuje výhradne pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb. Akoby sme zabúdali, že sú to ľudia s rovnakými potrebami ako my všetci. Okrem tepla a jedla teda vo svojom živote hľadajú cestu, ako si zachovať sebaúctu, ako nájsť svoje miesto, kam môžu patriť, či ako získať uznanie. Vedci zistili, že základné potreby idú ruka v ruke s tzv. vyššími a efektívna pomoc vníma človeka komplexne. Práve šanca naplniť tieto vyššie potreby má veľký podiel na tom, že človek, ktorý sa ocitol na ulici, nájde silu odraziť sa od dna.


| program NOTA BENE

PREDAJ ČASOPISU

Nota bene pomáha ľuďom bez domova na viacerých úrovniach: 

 • ľuďom bez domova umožňuje získať DÔSTOJNÝ PRÍJEM, ktorým si pokrývajú základné potreby.
 • keďže oni sami sú aktívnym článkom svojej pomoci, získavajú zároveň SEBAÚCTU.
 • veľmi dôležité pre ľudí bez domova, ktorí stratili svoje sociálne vzťahy, sú práve SOCIÁLNE KONTAKTY s majoritou a vzťahy, ktoré získavajú pri každodennom predaji časopisu v uliciach.
 • MOŽNOSŤ ROZVOJA: Predajcovia získavajú možnosť zlepšovať svoje pracovné návyky a v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi skvalitňujú sociálne a komunikačné zručnosti potrebné pre svoju lepšiu integráciu.

Nota bene slúži konceptu tzv. žurnalistike verejného záujmu 

 • upozorňuje na sociálne a spoločenské problémy, bežnými médiami odsúvané na okraj záujmu
 • prináša zmenu postojov verejnosti voči problematike bezdomovectva
 • zapája do problematiky riešenia bezdomovectva širokú verejnosť, o.i. verejnosť môže kúpou časopisu pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi
 • vypĺňa medzeru na slovenskom mediálnom trhu, pretože nie je bulvárny, ani komerčný ani prehnane intelektuálny. Dáva priestor témam a ľuďom, ktorí sú „proti prúdu“. Ako jediný z časopisov na slovenskom trhu dáva na svojich stránkach hlas ľuďom bez domova – pravidelne uverejňuje ich príspevky, zapája ich do redakčných porád a tvorby a výberu titulnej strany. 

Kto sa môže stať predajcom Nota bene
Projekt Nota bene je šitý na podmienky života na ulici, preto je otvorený aj ľuďom bez občianskeho preukazu, kartičky poistenca, trvalého pobytu a financií, s rôznymi závislosťami či so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom.
Predajcom sa môže stať:

 • človek bez domova
 • človek, ktorému hrozí strata strechy nad hlavou z finančných dôvodov

Ako to funguje
Predajca prechádza registráciou – rozhovorom so sociálnym pracovníkom, získava preukaz predajcu a vyberá si predajné miesto. Dostáva zdarma päť časopisov Nota bene, knihu a CD (ostatné si následne kupuje za polovicu) a zaväzuje sa dodržiavať kódex predajcu. Počas prvého mesiaca predaja sa povinne, raz týždenne, zúčastňuje skupinových stretnutí začiatočníkov. Po absolvovaní troch stretnutí sa novému predajcovi vymení preukaz z pôvodného "nováčikovského" statusu na status "riadneho predajcu". Predajca nosí svoj preukaz na viditeľnom mieste a číslo vyrazené na jeho časopise sa zhoduje s číslom uvedeným na preukaze predajcu. Pravidelne navštevuje výdajňu časopisu a má možnosť využiť ďalšie služby združenia. Pri porušení pravidiel je predajca z projektu vylúčený, podľa závažnosti na rôzne obdobie, od týždňa po rok, v krajných prípadoch opätovného a závažného porušovania pravidiel až doživotne.

Ako pomáha časopis
Časopis Nota bene je jedinečný tréningový nástroj, ktorý ľuďom bez domova pri práci na vlastnom rozvoji zároveň umožňuje získavať prostriedky na prežitie. Systém predaja, v ktorom človek bez domova dostane prvých päť kusov zdarma a všetky ďalšie časopisy si kupuje za polovičnú sumu, aby ich následne predal, ho prirodzene učí plánovať a myslieť na budúcnosť. Ľudia bez domova sú aktívni partneri namiesto hrania roly pasívneho prijímateľa pomoci. Rozvíja ich vlastnú kapacitu a kľúčové kompetencie, aby si dokázali pomôcť sami. Nota bene dáva bezdomovectvu tvár. Vďaka článkom v časopise (napr. portréty predajcov), ale najmä vďaka osobnému kontaktu konkrétnych predajcov a čitateľov búra predsudky o bezdomovcoch. Cez osobné vzťahy sa ľudia bez domova stávajú aj v očiach majority jednými z nás: ľuďmi, ktorí cítia a prežívajú veci tak ako my, majú podobné túžby ako my a sú nositeľmi jedinečných talentov.


ODBORNÁ PODPORA poskytovaná predajcom / predajkyniam Nota bene v Bratislave

Predajcom v Bratislave ponúkame podporu a partnerstvo našich štyroch sociálnych pracovníkov pri riešení problémov prostredníctvom:

 • základného sociálneho poradenstva
 • špecializovaného sociálneho poradenstva v teréne
 • skupinového poradenstva (skupiny pre začiatočníkov, workshopy, tréningové skupiny...)
 • a foriem špeciálnych projektov a workshopov na rozvoj sociálnych zručností (v súčasnosti beží projekt, ktorého cieľom je vyškoliť z ľudí bez domova lektorov v tematike bezdomovectva).

Na túto činnosť využívame jednak priestory občianskeho združenia na Karpatskej 10 v Bratislave, kde našich sociálnych pracovníkov navštevujú samotní predajcovia Nota bene, alebo priamo predajné miesta, kde predajcov kontaktujú sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú špecializované sociálne poradenstvo v teréne a riešia aj aktuálne problémy pri zapojení sa do projektu (dodržiavanie pracovného času, konflikty a vzťahy v širšom okolí predajného miesta, vybudovanie a udržanie klientely, atď...).

Streetwork - podpora predajcov v teréne

Každý deň poskytujeme ľuďom bez domova podporu a sprevádzanie na ich ceste ku kvalitnejšiemu životu priamo v kancelárii ale aj v teréne. V teréne - širšom okolí klientovho predajného miesta, pracujeme na reálnych problémoch klienta, ktoré sa dejú v reálnom prostredí na ich pracovisku v súčasnej práci - pri predaji Nota bene. Streetworker pomáha rozvíjať komunikačné zručnosti a pracovné návyky ľudí bez domova cez prirodzené situácie, ktoré sa dejú počas predaja časopisu Nota bene. Streetworker zároveň prenáša poznatky o problémoch a úspechoch klienta do skupinovej a individuálnej práci s predajcami, ktorú v nasledovných fázach realizujeme kancelárii vďaka našim sociálnym pracovníkom (skupinové stretnutia sú pre predajcov začiatočníkov povinné v prvom mesiaci ich predaja).


FINANČNÁ A MATERIÁLNA PODPORA  poskytovaná predajcom / predajkyniam Nota bene v Bratislave

Podpora zdravia predajcov

 • možnosť nechať si preplatiť časť nákladov na zdravotné potreby: lieky, obväzy, ošetrenia, liečenie.

Podpora vzdelávania a zamestnávania predajcov

 • tréningy pre zvyšovanie sebavedomia
 • tréningy na zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností
 • kurzy a krúžky podľa záujmu klientov: napr. kurz anglického jazyka, individuálny tréning v základov práce na PC

OSTATNÉ SLUŽBY  poskytované predajcom / predajkyniam Nota bene v Bratislave

 • možnosť šetrenia a úschovy dokladov a cenných materiálov v sejfe pred krádežou
 • možnosť zdarma telefonovať na pracovné ponuky, úrady a na získanie kontaktu s blízkymi
 • možnosť zasielania sociálnych dávok na našu adresu
 • príjem osobnej pošty na našej poštovej adrese
 • bezplatný prístup k internetu a počítačom
 • kupónový obchod - nákup tovaru za získané kupóny, ktoré sú pridelované za množstvo predaných časopisov, za pomoc atď..

PODPORA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

Kultúrne a športové aktivity 

 • aikido sebaobrana pre predajcov Nota bene
 • spoločné návštevy kultúrnych podujatí
 • knižnica Nota bene
 • spoločné oslavy (Vianočný večierok, Výročie)
 • spoločné výlety po Slovensku ale aj do zahraničia
 • Homeless ples a Homeless Juniáles
 • podpora hrania v Divadle bez domova – divadelné projekty ľudí bez domova, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov


Ďakujeme, že si časopis po zaplatení vezmete.
Iba vtedy, keď si po zaplatení časopis vezmete, ostáva predajca predajcom, nestáva sa žobrákom a umožňujete zachovať pouličný časopis ako službu.


Z histórie časopisu NOTA BENE

 • prvé vydanie: september 2001 v rámci projektu "No Borders"
 • počet predajcov prvý týždeň: 2
 • počet predajcov na konci prvého mesiaca: 12
 • počet predaných výtlačkov prvý mesiac: 2 700
 • najvyšší počet predaných výtlačkov: 50 295 v marci 2006
 • periodicita: v máji až júli 2003 dvojtýždenník, inak mesačník

Začiatok stránky