Darujte 2%Údaje o nás – prijímateľ 2% (3%)


IČO: 36068781 
Právna forma: Občianske združenie 
Názov: Proti prúdu          
Sídlo: Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava 

POSTUP AKO DAROVAŤ:


Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej daneNa základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Najneskôr do 2.5.2023 pošlite poštou alebo osobne odovzdajte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska.


Ak ste FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK), ktorá si podáva daňové priznanie sama:

Vyplňte jedno z daňových priznaní:

  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie FO typ_A.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_A
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf


Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf

Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte (obvykle) do 31.3.2023  (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)


Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), postup je nasledovný:

 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie PO.pdf alebo online: Daňové priznanie PO
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_PO.pdf

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics