Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Darujte 2%

Údaje o nás – prijímateľ 2% (3%)

IČO: 36068781 
Právna forma: Občianske združenie 
Názov: Proti prúdu          
Sídlo: Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava

POSTUP AKO DAROVAŤ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2019 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska.


Podávate si daňové pri znanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba atď.:

 1. Vyplňte jedno z daňových priznaní:
  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
 2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2019. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

POTREBUJEME VAŠU POMOC,ABY SME MOHLI ĎALEJ POMÁHAŤ:

 • aby už nikto nemusel prežívať na ulici

Teší nás, že sa nám úspešne darí napĺňať cieľ pomáhať ukončovať pouličné bezdomovectvo predajcov Nota bene. Aj vďaka vašej pomoci si 94% predajcov v Bratislave dokáže zabezpečiť strechu nad hlavou v lepšom bývaní.Už nemusia prežívať na ulici ani v nocľahárňach, platia si ubytovňu, útulok alebo izbu v podnájme. Našim klientom poskytujeme špecializované poradenstvo, predaj časopisu a projekt zamestnávania a oddlžovania Nosiči batožín.

K nim pribudli aj príspevky na bývanie, ktoré pomáhajú stabilizovať a zlepšiť kvalitu bývania klientov. Aj vďaka našej pomoci už Ivana nespáva na zemi, ale má vlastnú posteľ na ubytovni. Petra si udržala ubytovňu a po hospitalizácii sa má kam vrátiť. Maroš vymenil útulok za prenajatú izbu v rodinnom dome. Pri čítaní ho už nerušia spolubývajúci a veci ráno nájde tam, kde si ich položil.

 • aby mal každý svoj domov

Vízia našej organizácie je pomôcť predajcom ukončiť bezdomovectvo v štandardnom bývaní, ktoré je samostatné, dôstojné a udržateľné. Bývanie, kde majú súkromie, kde si môžu budovať spokojné vzťahy, zotaviť sa z rán života na ulici a nabrať sily na riešenie problémov. Preto pripravujeme pilotný projekt sociálneho bývania pre ľudí bez domova, ktorý vychádza z princípov Housing first. Hľadáme zdroje a partnerov na jeho rozbeh – byty s cenovo dostupným nájmom a financie na realizáciu.

 • aby sme sa stali múdrou krajinou, kde majú ľudia prístup k dôstojnému bývaniu

Ľudia, ktorí stratili domov, potrebujú získať skutočnú šancu ukončiť bezdomovectvo. Preto sa venujeme obhajobe ich práv a iniciovaniu systémových zmien. Ako experti spolutvoríme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva, pripomienkujeme zákony a organizujeme konferencie. Trh s bytmi sa o bývanie pre nízkopríjmových ľudí nepostará – múdra spoločnosť tento problém zodpovedne rieši. Aby sme to spoločne dosiahli, potrebujeme Vašu podporu.

 

DARUJTE NÁM 2% ALEBO NÁS PODPORTE FINANČNÝM PRÍSPEVKOM NA ÚČET IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014.

Ďakujeme za podporu!

Sandra Pazman Tordová

štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu

Začiatok stránky