Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kontakty Bratislava

výdajňa Nota bene na Karpatskej 10 v Bratislave je otvorená
v pracovné dni

8:00 až 12:00 a 13:30 až 17:00

+421 2 52 62 59 62


FAKTURAČNÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRE ZMLUVY:
Názov (name): Proti prúdu
Adresa (address): Karpatská 10, 811 05 Bratislava ( mapa)
IČO (identification nu.): 36068781
DIČ (tax identification nu.): 2021585731 - sme registrovaní iba podľa § 7 (nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ a pri prijatí / dodaní služby z / do iného členského štátu.)číslo účtu v tvare IBAN (account nu. IBAN): SK21 1100 0000 0026 6347 5014

Registrácia občianskeho združenia na MVSR: dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945

Štatutárne zástupkyne o.z.: Mgr. Zuzana Pohánková, Mgr. Sandra Pazman Tordová - obe zástupkyne môžu konať osve dľa stanov.Mimo Bratislavy spolupracujeme s miestnymi organizáciami, ktoré poskytujú Nota bene ako doplnkovú službu ku svojim službám. Distribučné miesta NOTA BENE na Slovensku.
PROTI PRÚDU

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
Mgr. Zuzana Pohánková
zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk
+421 917 275 812

Fundraising a PR
Tomáš Dobrovič
tomas.dobrovic(zavináč)notabene.sk
+421 915 779 746

Financie / charitatívna reklama
Mgr. Boris Fandák
boris.fandak(zavináč)notabene.sk
+421 911 209 559

Koordinátor sociálnej práce
PhDr. Peter Kadlečík PhD.
peter.kadlecik(zavináč)notabene.sk
+421 907 733 388

program NOTA BENE

Šéfredaktorka Nota bene, predsedkyňa správnej rady a štatutárna zástupkyňa
Mgr. Sandra Pázmán Tordová
sandra.tordova(zavináč)notabene.sk
+421 905 143 651

Editorka Nota bene
Ada Jung
ada.jung(zavináč)notabene.sk
+421 944 243 446

Koordinátorka programu Nota bene v Bratislave
Mgr. Barbora Sekelská
barbora.sekelska(zavináč)notabene.sk
+421 905 440 878

Sociálni pracovníci v Bratislave

Mgr. Erik Kapsdorfer
erik.kapsdorfer(zavinac)notabene.sk
+421 905 440 946

Mgr. Alexandra Senajová
alexandra.senajova(zavinac)notabene.sk
+421 905 440 887

Mgr. Belinda Fulierová
belinda.fulierova(zavinac)notabene.sk
+421 911 654 411

Distribúcia Nota bene na Slovensku
Mgr. Igor Kocian
igor.kocian(zavináč)notabene.sk

program BÝVANIE

Mgr. Ivan Lorenc
ivan.lorenc(zavinac)notabene.sk

Mgr. Barbora Žiaranová
barbora.ziaranova(zavináč)notabene.sk
+421 905 595 520

Mgr. Hana Hochel
hana.hochel(zavináč)notabene.sk
+421 905 440 764

Mgr. Rebeka Kaplóczká
rebeka.kaploczka(zavinac)notabene.sk
+421 908 268 034

program ADVOKÁCIA

Mgr. Nina Beňová, PhD
nina.benova(zavináč)notabene.sk
+421 908 434 826

Mgr. Ingrid Ďurinová
ingrid.durinova(zavinac)notabene.sk
+421 905 897 754

Tomáš Dobrovič
tomas.dobrovic(zavináč)notabene.sk
+421 915 779 746


Právna forma: občianske združenie (stanovy tu)
Registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945 
Registrácia časopisu Nota bene na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169

Štatutárny orgán združenia: Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu a Sandra Pazman Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene

Začiatok stránky