Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Sociálna nájomná agentúra

Našou víziou je, aby ľudia bez domova mohli ukončiť svoje bezdomovectvo a neboli zaseknutí v sociálnych službách či komerčných ubytovniach. Služby krízovej intervencie ako nocľaháreň či útulok majú slúžiť na prekonanie krízy, nie dlhodobé ubytovanie, ktoré bohužiaľ plnia pri absencii nájomného bývania a tiež samotnom nedostatku kapacít krízových služieb.

Prvý byt sme si prenajali na komerčnom trhu v roku 2017 a ďalej ho podnajali dvom predajcom Nota bene na 5-ročnú zmluvu so zníženým nájmom. K nemu postupne v rámci nášho novovznikajúceho programu BÝVANIA pribúdali a pribúdajú pomaly a postupne ďalšie byty. Každý byt nám prináša možnosť overovať rôzne nastavenia spolupráce a zmluvných vzťahov medzi majiteľmi bytov a prenajímateľmi - ľuďmi bez domova. V súčasnosti väčšina nájomných vzťahov, ktoré sme sprostredkovali je priamo uzavretá medzi majiteľmi bytov a predajcami Nota bene. Majiteľmi bytov sú súkromné osoby ale aj napr. mestská časť/ magistrát.

Pre udržanie si bytu / bývania v byte pracujeme v dvoch rovinách:
  • klientom poskytujeme podporu sociálnej pracovníčky aj priamo v ich bývaní
  • s prenajímateľmi / majiteľmi bytov pracujeme s cieľom nastaviť korektné pravidlá nájomného vzťahu pre obe strany
Na základe našich skúsenosti a príkladov dobrej praxe zo zahraničia sme sa rozhodli oddeliť sociálnu službu podpory v bývaní od správy bytu a v roku 2019 chceme zriadiť sociálnu nájomnú agentúru.

Hľadáme:
  • prosociálne orientovaných prenajímateľov zo súkromného sektora, aby sme mohli prepájať dve skupiny - tých, čo bývanie hľadajú s tými, ktorí bývanie poskytujú za dostupný nájom
  • nových kolegov - sociálnych pracovníkov i pracpovníka na vyhľadanie a správu bytov 
  • finančné zdroje (na rekonštrukcie bytov, na finančné príspevky na bývanie pre klientov, darovať môžete na www.pomahatjelahke.sk 
Na 8. ročníku konferencie Ľudia bez domova 2019 - Cesty k ukončovaniu bezdomovectva sme pozvali o.i. zástupcov sociálnej nájomnej agentúry z Maďarska, ktorá sprostredkúva byty pre ľudí bez domova a v Nota bene sme priniesli reportáž z projektu Férové bydlení v Prahe, ktorá sprostredkúva prenájmy bytov Rómom.


KONTAKT: Zuzana Pohánková, zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk, +421 917 275 812
V roku 2019 v Proti prúdu realizujeme aktivity v 4 programoch združenia:
| program ADVOKÁCIA 
| program BÝVANIE 
| program NOTA BENE 
| program ZAMESTNÁVANIE

Začiatok stránky