Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Pripravujeme odborné materiály - štúdie ako podkladové materiály k príprave Národnej stratégie - aktivita otvorená

[22. 01. 2016]

V spolupráci s expertmi pripravujeme úvodné odborné materiály, ktoré mapujú aktuálny stav a vytyčujú hlavné problematické body systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. 

  • Hmotné zabezpečenie ľudí bez domova. Analýza existujúcich právnych inštitútov.
  • Právna ochrana ľudí bez domova. Analýza existujúcich právnych inštitútov.
  • Zamestnávanie ľudí bez domova. Analýza existujúcich právnych inštitútov.
  • Zamestnávanie ľudí bez domova. Komplexná analýza vrátane návrhov a odporúčaní.
  • Zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova v SR.
  • Sociálne služby pre ľudí bez domova v SR.
  • Bývanie
  • Komplexný prístup pri pomoci ľuďom bez domova

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics