Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Pripravujeme pripomienky k zákonu o zdravotnom poistení, ktorý v súčasnosti bráni ľuďom bez domova v prístupe k zdravotnej starostlivosti

[19. 08. 2016]

Do 30.8.2016 je otvorené medzirezortné pripomienkové konanie k zmenám a doplneniam v zákonoch o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: LP/2016/827 : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/827.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics