Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

201810 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[31. 10. 2018]

V októbri sme pokračovali v komunikácii a spolupráci so zástupkyňou poisťovne Dôvera a dopracovali naše stanovisko k návrhu poisťovne na zmeny v zákone o zdravotnom poistení s cieľom začleniť ľudí bez domova medzi poistencov štátu. Stretli sme sa s ďalšími MVO (Equita a Depaul Slovensko), aby sme skonzultovali prípravu nášho spoločného návrhu na legislatívne zmeny v zákone o zdravotnom poistení pre ministerstvo zdravotníctva SR. Pokračovali sme v stretnutiach so zástupcami Inštitútu pre výskum a práce rodiny k téme Koncepcie riešenia a prevencie bezdomovectva na národnej úrovni so zacielením na oblasti prevencie a výskumu. Tiež sme spoločne s IVPR plánovali ďalšie odborné podujatia – konferenciu Ľudia bez domova 2019 a ďalšie odborné workshopy. S nadáciou SOCIA sme plánovali spoločné odborné podujatie zamerané na predstavenie publikácie Právo na bývanie a odborný okrúhly stôl. Zorganizovali sme diskusiu so študentmi medicíny na tému bezdomovectva. Absolvovali sme stretnutia so zástupcami ľudí bez domova s cieľom pripraviť ich na plánované verejné vystúpenia a diskusie. Rozpracovali sme návrh zmeny zákona o zdravotnom poistení pre MZ SR a pripomienky pre podkladový materiál Koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni. Rozplánovali sme ďalšie odborné podujatia a aktivity projektu na najbližšie obdobie a začali s organizačnou prípravou (konferencie Ľudia bez domova 2019 a ďalšie). Komunikovali sme s partnerom Depaul Slovensko (emaily, telefonicky, osobne) a vzájomne koordinovali aktivity. Tiež sme sa zúčastnili viacerých vystúpení v médiách na tému bezdomovectva a súvisiace témy (Rozhlas Slovensko téma bezdomovectva žien, FM rádio – relácia Živé mesto, Večera s Havranom na STV 2 na tému exekúcií a osobného bankrotu)

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics