Na bratislavskej Hlavnej stanici vyskakovali bezdomovci

[11. 11. 2009]

V utorok 10.11. 2009 bola vernisáž výstavy fotografií s názvom Nota bene – „Pomáhame odraziť sa“.

Od 11:00 hod v hale Hlavnej stanice skákali na trampolíne predajcovia a ex predajcovia Nota bene, ktorým sme pomohli odraziť sa od dna.

Od 11:30 hod sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií bezdomovcov vo výskoku. Za účasti autorky fotografií a konceptu výstavy: Petry Lajdovej a samotných predajcov a ex predajcov Nota bene.

Výstava vznikla pri príležitosti 100-ého vydania Nota bene a jej hlavnými postavami sú ľudia bez domova, ktorí sa odrazili od dna a posunuli svoj život k lepšiemu. Mnohí z nich boli ocenení cenou Zlatého mozoľa 2009 (Zlatý mozoľ je cena, ktorú časopis Nota bene udeľuje ľuďom bez domoval za aktívny prístup k riešeniu svojich problémov).

Prítomná bola aj ex predajkyňa Ľubica, ktorá si založila vlastnú firmu a podniká, expredajkyňa Marta, ktorá dnes pomáha bezdomovcom ako zástupkyňa vedúceho v útulku atď...

Projekt podporili: firma Bittner a Železnice Slovenskej republiky.

Viac informácii o predajcoch a expredajcoch Nota bene:
(ktorí sú na fotografiách a zúčastnia sa vernisáže)
Ľubica Chlpíková
Bola predajkyňou časopisu Nota bene 2 roky. Nielenže sa zaradila do pracovného procesu, no stala sa z nej úspešná podnikateľka. Otvorila si psí salón a rozbieha internetový obchod s chovateľskými potrebami. Nota bene pre ňu znamená veľa. Je rada, že v priestoroch o. z. Proti prúdu mohla otvoriť svoj salón. Tvrdí, že vďaka Nota bene sa naučila podnikavo myslieť.
Získala ocenenie „Zlatý mozoľ “ - v kategórii Práca.

Anton Erős
Predajcom Nota bene je už skoro 6 rokov. Stále predáva, no je zamestnaný aj ako aktivačný pracovník v o. z. Proti prúdu. Je hercom Divadla bez domova. Nota bene pre neho znamená navrátenie ľudskej dôstojnosti a slušné živobytie. Cíti veľkú vďaku a zaviazanosť celému personálu o. z. Proti prúdu.
Získal ocenenie „Zlatý mozoľ“ v kategórii Spolupráca.

Ernest Ujvári
Zaregistrovaný 5 rokov. je ťažko chorý, no pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí, stále predáva časopis Nota bene. Býva na ubytovni, pravidelne navštevuje lekárov. Tvrdí, že Nota bene ho doslova postavili na nohy. Aj vďaka predaju už 2 roky úspešne abstinuje od alkoholu.
Získal ocenenie „Zlatý mozoľ „ – v kategórii Boj s chorobou.

Ivan Orolín
Je zaregistrovaný v Nota bene s prestávkami dva roky a stále predáva. K predaju časopisu Nota bene pristupuje zodpovedne ako k práci. Má podnikavého ducha. Spolupracuje s ubytovňou, ktorá mu poskytuje výhodné ubytovanie. Nota bene pre neho znamená mať prácu, zabezpečené bývanie a možnosť sa postarať o seba a chorú priateľku.
Získal ocenenie „Zlatý mozoľ“ v kategórii Najlepší predajca

Marta Šarkőzyová
Predajkyňou časopisu Nota bene sa stala v roku 2001. Predávala 3 mesiace. Je zástupkyňou vedúceho útulku pre bezdomovcov Mea culpa. Popri zamestnaní sa vzdelávala a získala certifikát na Sociálne poradenstvo. Občas vypomáha aj v nizkoprahovej nocľahárni Depaul.
Nota bene vďačí za pomoc pri odrazení sa.

Miroslav Sláma (prezývka Dr. Ken)
Časopis Notabene predával 3 roky od roku 2006. Je zamestnaný v utulku pre bezdomovcov Mea culpa ako zdravotník a príležitostne opatruje starých a chorých ľudí v domácnostiach. Študuje teológiu a sociálnu prácu na Trnavskej univerzite tretieho veku. Ako predajca Nota bene si urobil opatrovateľský kurz. Voči Nota bene sa cíti byť dodnes zaviazaný a je vďačný.

Vlasta
Zaregistrovaná bola od roku 2004 a časopis predávala dva roky. Predaj časopisu bol pre ňu zábavou, predávala veľmi rada, bavilo ju to. Momentálne je ťažko chorá po operáciách i po liečení. Býva v Domove pre každého, chodí po lekároch a poberá vybavený dôchodok. Okrem toho rada pozerá televízor. Nota bene jej dalo veľmi veľa. Keby mohla ešte stale by predávala, no stále verí, že nad chorobami vyhrá a bude môcť opäť predávať svoj „Nota bene“.

Ingrid
Časopis Nota bene predáva s dlhšími prestávkami od roku 2002 doteraz. Je v hmotnej núdzi, vážne chorá a už dva a pol roka býva v chatke. Pravidelne navštevuje lekárov a stará sa o seba, priateľa Marcela a fenku Nelu. Nota bene je veľmi vďačná za pomoc pri riešení ťažkých životných situácií v ktorých sa ocitla, pomoc pri zháňaní ubytovania, za ústretovosť pri vybavovaní hmotnej núdze, ale aj možnosť sa len tak porozprávať a podeliť sa o bežné radosti a starosti života.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics