Alkoholizmus ako téma celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova 2010

[13. 12. 2010]

Odmietajú ľudia bez domova pomoc?

Už tretí ročník celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova 2010 sa uskutočnil v dňoch 9.-10.12. 2010 v Liptovskej Sielnici. Témou konferencie bol problém alkoholizmu a možnosti práce so závislými ľuďmi bez domova na Slovensku. Ako ľuďom bez domova pomáhajú nízkoprahové nocľahárne, komunitné programy, terénne služby, či denné stacionáre, aký je ich stav u nás – aj o tom diskutovalo takmer 90 zástupcov organizácii pracujúcich s ľuďmi bez domova z celého Slovenska.

Konferenciu organizovalo o. z. Proti prúdu (vydavateľ časopisu NOTA BENE), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku - v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Čoraz častejšie sa v médiách objavujú správy, že človek bez domova zamrzol. Správy sú doprevádzané komentárom: ...zamrzol, lebo odmietol ísť do zariadenia. Umrel, lebo ODMIETOL pomoc.

Problém je vo fakte, že takmer 99 % zariadení neprijíma ľudí bez domova pod vplyvom alkoholu. „Brány nocľahární sa pred týmito ľuďmi zatvárajú. I keď všetci tvrdia, že práve táto skupina ľudí bez domova je najproblematickejšia. Vnucuje sa otázka: Nebudú tak problematickí práve preto, že neexistujú pre nich takmer žiadne služby?,“ pýta sa Nina Beňová, etnologička a autorka knihy Bezdomovci, ľudia ako my.

Spoločnosť prijala alkoholizmus ako chorobu, tak ako depresiu, či žlčníkové kamene. Chorobu, s ktorou závislý bojuje celý život. „Nájsť silu a motiváciu skončiť so závislosťou nie je ľahké ani pre ľudí so zázemím a milujúcou rodinou. Kým závislý alkoholik doma často prežije roky, kým sa (prípadne) rozhodne ísť na liečenie, človek bez domova čas na rozmyslenie nemá. Každú zimu mnohí napĺňajú úmrtné štatistiky.

Môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že človek bez domova, ktorý sa sám nedokáže popasovať s alkoholizmom POMOC ODMIETA?“ kladie si otázku Sandra Tordová, štatutárna zástupkyňa o. z. Proti prúdu. V Bratislave počas krutej zimy v roku 2006 zriadil vtedajší minister vnútra Vladimír Palko stanový tábor pre ľudí bez domova. Bolo to prvé zariadenie v BA otvorené aj pre ľudí pod vplyvom alkoholu.

Stanový tábor praskal vo švíkoch, každý deň zachránil pred zmrznutím takmer dve stovky ľudí bez domova. Už nikto nemohol povedať, že ľudia bez domova odmietajú pomoc. Tento dopyt vytvoril vznik prvej nízkoprahovej nocľahárne Depaul. „Myslím si, že práve ich prijatie tu a teraz, v stave v ktorom sa teraz nachádzajú, je prvý krok v práci s nimi, “ konštatuje o práci so závislými ľuďmi bez domova Tordová.


Pomôcť môžete aj vy – Linka na pomoc ľuďom bez domova v Bratislave
Združenie Proti prúdu okrem časopisu NOTA BENE prevádzkuje aj projekt STREET WORK – vyhľadávanie a pomoc ľuďom bez domova (vrátane ťažko závislých od alkoholu) priamo v uliciach Bratislavy. Vo večerných hodinách – šesť dní do týždňa im terénni pracovníci poskytujú základné ošetrenie, poradenstvo a tým, čo to potrebujú aj odvoz k lekárovi, do nocľahárne, či materiálnu pomoc. Cieľ je znížiť riziko ich umrznutia a pomoc so zabezpečením ich základných potrieb. Projekt zapája do pomoci aj verejnosť prostredníctvom Linky na pomoc ľuďom bez domova: 0907 733 388 na ktoré od pondelka do soboty v časoch od 17,00 do 22,00 hod môžu ľudia volať tipy na ľudí bez domova v Bratislave, ktorým chcú pomôcť.
Vďaka za Váš čas.

Sandra Tordová, 0905 143 651
Nina Beňová, 0908 434 826
o. z. Proti prúdu (vydavateľ časopisu NOTA BENE)

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics