Práca môže byť pre nich cestou z ulice

[13. 12. 2010]

Liptovská Sielnica bola dejiskom tretieho ročníka celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova. Hovorilo sa o závislých bezdomovcoch a o možnostiach práce s nimi.

Spoločne s občianskym združením Proti Prúdu sa na organizácii koferencie podielali aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

90 zástupcov organizácii pracujúcich s bezdomovcami diskutovalo na témy nízkoprahových nocľahární, komunitných programov, terénnych služieb či denných stacionárov a o ich súčasnom stave. „Túto konferenciu organizujeme, aby sme si navzájom vymenili skúsenosti aj s ľuďmi zo zahraničia. Vždy sa snažíme prizvať nejakých odborníkov, ktorí by nám ponúkli iný pohľad a takto sa navzájom učíme,“ vysvetľuje Sandra Tordová, štatutárna zástupkyňa OZ Proti Prúdu.

Bezdomovci sú dnes menšinou žijúcou na okraji spoločnosti. Jednotlivé organizácie sa im snažia uľahčovať život na ulici, ale pomáhajú im tiež „odraziť sa od dna“. OZ Proti prúdu preto vydáva už desať rokov pouličný časopis Nota Bene: „Neviem či je práca cestou ako sa dostať z ulice, ale minimálne 60% našich predajcov pracuje a môže si dovoliť zaplatiť nejaké bývanie. Je dôležité, aby mali nejaký cieľ, aby ráno vstali, prišli na to svoje predajné miesto a neležali celý deň niekde pred supermarketom. A samozrejme majú možnosť si aj zarobiť a zaplatiť si nejaké ubytovanie,“ hovorí Sandra Tordová z pozície séfredaktora časopisu.

Ďalším orieškom pri práci s bezdomovcami je závislosť na alkohole a drogách. „Ľudia si myslia, že bezdomovec sa na ulicu prepije, ale býva to skôr tak, že práve na ulici sa stanú závislými, pretože mali zlú štartovaciu čiaru už v rodine,“ vysvetľuje Sandra Tordová. Stav pod vplyvom alkoholu a drog býva príčinou, že väčšina ubytovacích zariadení pre bezdomovcov ich nevezme. Na Slovensku je iba 6 zariadení, ktoré túto možnosť poskytujú. „U nás môžu prespať. Jediná podmienka je, že nesmú robiť násilie sebe, spolubývajúcim a personálu. Pred vstupom im vezmeme alkohol, drogy, zbrane a pri odchode im niektoré z týchto vecí vratime,“ vysvetľuje Juraj Burát, riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň v Bratislave.

Bratislavkú nocľaháreň prevádzkujú už štyri roky, kapacitne poskytuje 150 lôžok, ale stáva sa, že cez noc ubytujú aj viac ako 200 klientov. „Cítime odozvu, ľudia su veľmi vďační. Keď sme otvárali mesto malo podmienku, že tu musí byť strážna služba. Finančne sa to však nedalo uniesť, tak sme to zrušili. Ale keď sú nejaké konflikty klienti sa nás sami zastávajú,“ uzatvára Juraj Burát.

Práca s bezdomovcami je veľmi náročná, ale predsa prináša svoje plody: „Mali sme dva také dobré prípady, jeden z nich bol veľmi dlhý čas na ulici a nakoniec si kúpil vlastný dom,“ pochvaľuje úspechy združenia Sandra Tordová.

V Liptovskom Mikuláši slúži počas zimných mesiacov bezdomovcom nocľaháreň v Komunitnom cetre v Hlbokom.

Zdroj:
http://www.mikulas24.sk/news.php?extend.77576

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics