Staňte sa na pár hodín predajcom NOTA BENE v uliciach Bratislavy !

[20. 05. 2011]

Projekt NOTA BENE je závislý od vnímania verejnosti. Každý mesiac si ho kúpi približne 30 000 a číta až 73 000 ľudí. Nebyť ich dobrej mienky o zmysluplnosti projektu NOTA BENE, nemohli by sme spolu adresne pomáhať 450 ľudom bez domova v 19 mestách Slovenska.

Staňte sa na pár hodín predajcom NOTA BENE v uliciach Bratislavy a vyjdete s Vašou kožou na trh. Moderovaná focusová skupina nám pomôže uchopiť problematické oblasti, deficity v komunikácii smerom k verejnosti atď...  


Popis aktivít:
Stanete sa na pár hodín predajcom NOTA BENE v uliciach Bratislavy a vyjdete s Vašou kožou na trh.

Zúčastníte sa skupiny predajcov začiatočníkov, kde Vám predstavíme projekt NOTA BENE a kódex predajcu.

Následne vám vystavíme preukaz predajcu a spolu s registrovaným predajcom NOTA BENE pôjdete na jeho pridelené predajné miesto a vyskúšate si predaj NOTA BENE v uliciach Bratislavy.

Na ulici strávite 2-3 hodiny.

Po predaji sa zúčastníte spoločného stretnutia, ktoré bude slúžiť na spätnú väzbu a porozprávanie sa o vašich zážitkoch.

Potrebná je odvaha verejne sa označiť za človeka bez domova, tým že budete predávať časopis a potom sa podeliť o svoje pocity z tohto zážitku aj s čitateľmi NOTA BENE. Foto reportáž bude uverejnená v júlovom čísle.

Stanete sa členom skupiny, kde váš názor zaváži.

Zúčastníte sa na moderovanej focusovej skupine - diskusii v skupine 8-10 ľudí, ktorú bude viesť skúsený sociológ alebo psychológ.

Témou diskusie bude vaše vnímanie celého projektu NOTA BENE a aj samotného časopisu NOTA BENE ako jeho hlavného nástroja.

Po moderovanej diskusii bude nasledovať neformálne stretnutie s pracovníkmi združenia, aby mali zúčastnení dobrovoľníci možnosť dozvedieť sa viac o projekte, tvorbe časopisu, alebo ďalších aktivitách združenia o.z. Proti prúdu.

Potrebný je mať názor na projekt NOTA BENE a nebáť sa ho otvorene prezentovať počas stretnutia v skupine.


Viac info tu:
http://www.nasemesto.sk/nm/2011/SK/activity/socialna-pomoc/Stante-sa-na-par-hodin-predajcom-NOTA-BENE-v-uliciach-Bratislavy

 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics