Výročná správa 2010

[04. 07. 2011]

 

Kto sme
O. z. Proti prúdu založili traja študenti sociálnej práce v roku 2001 s cieľom pomôcť bezdomovcom integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a s úmyslom pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči bezdomovcom.

Hlavnými nástrojmi sú pouličný časopis Nota bene a projekt Streetwork (pomoc priamo na ulici). Cieľom časopisu Nota bene je aktivizovať ľudí bez domova, pomôcť im získať sebaúctu, dôstojný príjem, pracovné návyky a sociálne kontakty.

Predajcami NB sa môžu stať ľudia bez domova, a tí, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou z finančných dôvodov. Úlohou Street worku je vyhľadávať v uliciach Bratislavy ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc s cieľom znižovania rizík života na ulici, niekedy aj záchrany života.

V čo veríme
· Veríme že najefektívnejšia forma pomoci je uschopniť človeka, aby si dokázal pomôcť sám.
· Kľúč je pomôcť ľuďom bez domova, aby uverili, že ich život môže byť iný, lepší. Že je v ich silách ho zmeniť.
· Každý, kto spadne na dno, má právo na druhú šancu.
· Ozajstná šanca znamená mať včas prístup ku kvalitnej sieti sociálnych služieb, aby sa čo najrýchlejšie dostal z ulice preč.

Naše ciele
· aktivizácia ľudí bez domova – aby zobrali svoj život do vlastných rúk, rozvinuli svoj potenciál a zmenili svoj život k lepšiemu.
· posilnenie sebaúcty.
· poskytnutie možnosti na získanie dôstojného príjmu.
· získavanie a udržiavanie pracovných návykov.
· rozvoj komunikačných zručností.
· prekonávanie sociálnej izolácie bezdomovcov – rozširovanie ich podpornej sociálnej siete. · zmena postojov verejnosti voči problematike bezdomovectva a podpora rozvoja služieb na integráciu ľudí bez domova.


Kompletná Výročná správa 2010 na stiahnutie v pdf.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics