2 PROSBY NA ČITATEĽOV – POMÁHAJME ROZUMNE

[16. 11. 2011]

Máme na vás, našich čitateľov, dve prosby. Vážime si všetkých, ktorí v uliciach pomáhajú našim predajcom. Mnoho ľudí však v dobrej vôli pomôcť nechtiac nevedomky škodí. Deje sa to vtedy, keď predajcovi dajú peniaze a nevezmú časopis. (Nech ho predá ďalej, však mu to pomôže viac.) Nechtiac mu týmto škodí.

Táto situácia ja vážne ohrozuje chod organizácie. Prichádza o peniaze z ktorých časopis vydáva a financuje ďalšiu pomoc ľuďom bez domova priamo v uliciach.

1. Prosba: Ak ste za časopis zaplatili, vezmite si ho. Pomôžete tak viac a neohrozíte existenciu projektu. Pomáhajme rozumne. Ak si po zaplatení vezmete časopis, predajcovi pomáhate dva krát. Svojimi peniazmi, ale aj tým, že ho motivujete k tomu, aby sa naučil pracovať so svojimi financiami.

V tomto systéme predajca nemôže minúť všetky peniaze ale musí si odložiť aj na ďalší na nákup ďalších časopisov, plánovať do budúcnosti, čo je potrebné, ak sa chce vrátiť do systému našej spoločnosti.

Ak si časopis nevezmete, predajca sa stáva žobrákom, ktorý si vystačí s jedným kusom časopisu ako „rekvizitou", ďalšie si kupovať nemusí. Naruší sa tým kolobeh, organizácia stratí príjem a nemôže vytlačiť ďalšie časopisy. Týmto sa ohrozí samotná existenciu pouličného časopisu.

Polovica z ceny časopisu je nevyhnutná, aby organizácia udržala projekt a poskytovala bezdomovcom ďalšiu podstatnú pomoc a podporu, aby sa dostali z ulice preč.

Vďaka Vašim 70 centom z každého predaného kusu môžeme poskytovať tieto služby:

· Pokryť náklady na Nota bene tlač časopisu, výdaj, rozvoz do miest...
· Individuálne a skupinové sociálne poradenstvo
· Podporné služby príspevky na zdravotné potreby, bezplatný prístup k internetu, k telefónu, možnosť šetrenia a úschovy dokladov, využitie adresy na zasielanie osobnej pošty
· Kultúrne aktivity knižnica, vydávanie kníh, Homeless ples, spolupráca s Divadlom bez domova...
· Kampane o bezdomovectve a lobbing zviditeľňovanie problému bezdomovectva, a kampaň na rozvoj pomoci ľuďom bez domova.
· V programe Street work vyhľadávame ľudí bez domova v akútnej kríze, ponúkame im základné ošetrenie, transport, výdaj stravy a ošatenia, základné sociálne poradenstvo, transport imobilných ľudí bez domova do nocľahárne či k lekárovi...

Linka na pomoc bezdomovcom - 0907 733 388 funguje od pondelka do soboty 17:00 – 22:00 hod

2. Prosba: ĎAKUJEME, že podporujete IBA predajcov, ktorí sú označení preukazom predajcu a dodržiavajú pravidlá predaja. Majte odvahu POVEDAŤ NIE:
- falošným predajcom,
- citovému vydieraniu a všetkým, čo porušujú pravidlá predaja a slušného správania

Falošní predajcovia odradia kopu zákazníkom, pokazia dobré meno časopisu a slušným riadnym predajcom veľmi sťažia prežitie. To podstatné sa deje v uliciach. Ďakujeme za vašu spoluprácu.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics