Ďakujeme za ocenenie našej 11 ročnej činnosti v podobe schválenia projektov

[25. 09. 2012]

Tešíme sa z dvoch pozitívnych správ! Získali sme dotáciu z Úradu vlády SR a dvojročný grant z Blokového grantu MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

   

 

Finančné prostriedky použijeme:

 

- na individuálne sociálne a právne poradenstvo, ktoré poskytujeme od roku 2004 pre 160 aktívnych predajcov v Bratislave

 

- na rozvoj skupinovej práce s predajcami Nota bene, ktorú realizujeme od roku 2010

 

- na streetwork s predajcami Nota bene - dennú prácu s predajcami na ich predajnom mieste, ktorú sme v roku 2012 zintenzívnili

 

- na nový tréningový program pre vybraných predajcov na zvýšenie ich zručností

 

- na vydanie knihy, Zazráčné dieťa z pera našej predajkyne Jeli o jej živote

 

- na vydanie odbornej publikácie z pera nášho kolegu Peťa Kadlečíka o streetworku - práci s ľuďmi bez domova v teréne (nie predajcami NB), s ktorou máme 5 ročné skúsenosti v projekte Streetwork vďaka jeho realizácii v rokoch 2006 - 2011

 

- navydávanie časopisu Nota bene ako tréningového nástroja pre ľudí bez domova na zvýšenie ich zručností, ich integráciu a znižovanie predsudkov verejnosti

 

- a mnoho ďalšieho, o čom budeme priebežne informovať ...

 

 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics