Liga za duševné zdravie ocenila NOTA BENE

[18. 03. 2015]

"Cenu Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia" odovzdal básnik Erik Ondrejička na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ časopisu NOTA BENE – za šírenie korektných informácií o duševnom zdraví.

NOTA BENE sa venuje otázkam duševnej profylaxie, propaguje zásady zdravého života, rieši a otvára konkrétne témy súvisiace s formovaním a udržaním duševného zdravia.

Pomáha riešiť existenciálne krízy, pomáha človeku nájsť svoje miesto v živote - byť individualitou s dobrým vzťahom k prírode, zvieratám a ľuďom.

Zvyšuje odolnosť voči frustráciám dokumentárnym spracovaním jednotlivých príbehov ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách.

Časopis Nota Bene spĺňa úlohu motivujúcu - pomáha budovať vedomie vlastnej hodnoty pri hľadaní individuálneho smerovania jedinca. Akcentuje charakterný a empatický prístup k životu.


výňatok z članku Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti

Autor: Liga za duševné zdravie SR
Zaradenie: Tlačové správy 
Datum: 2015-03-15
Zdroj: sme.sk
Nadpis: Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics