Nová publikácia Proti prúdu: PRÁVO NA OCHRANU ZDRAVIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA

[07. 04. 2021]

Právo na ochranu zdravia patrí k základným ľudským právam. Naše dlhoročné skúsenosti z praxe však hovoria o tom, že ľudia bez domova sú zo zdravotnej starostlivosti masívne a systematicky vylučovaní. Táto situácia je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a aj s právom na ochranu zdravia.

Obhajoba a presadzovanie práv ľudí bez domova patrí k základným misiám našej organizácie. Po publikácii Právo na bývanie, na ktorej sme participovali najmä autorsky, prinášame tento raz ako vydavateľ expertnú právnu analýzu, týkajúcu sa ochrany práva na zdravie ľudí bez domova.

Vydanie publikácie Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova vnímame ako krok pre iniciovanie odbornej diskusie a zmien, ktoré povedú k spravodlivejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Pre ľudí bez domova má kombinácia straty bývania a nemožnosti riešiť svoj zdravotný stav fatálne následky. Mnohí tragicky alebo predčasne zomierajú kvôli nedostatočnému, niekedy takmer nulovému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Takýto stav je neprípustný.

Napokon, štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti každému, aj najviac zraniteľnému človeku, je nielen humánnym a dôstojným prístupom, ale pre spoločnosť aj lacnejším riešením. Možnosť prevencie a kontinuálnej liečby šetrí verejné zdroje, ktoré potom nie je nevyhnutné investovať do odstraňovania akútnych a život zachraňujúcich lekárskych úkonov.

Veríme, že prístup ľudí bez domova k štandardnej zdravotnej starostlivosti bude na Slovensku čoskoro samozrejmosťou aj vďaka systematickým a legislatívnym zmenám, ktoré sa usilujeme podnietiť aj prostredníctvom tejto analýzy.

Zuzana Pohánková, vydavateľ Proti prúdu (Nota bene)

Publikáciu stiahnete kliknutím na obrázok TU

 

Autorky publikácie

Alexandra Dubová vyštudovala Právnickú fakultu na Bratislavskej vysokej škole práva a postgraduálne právo ľudských práv na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (LL.M.). Pracovala v advokácii a neziskovom sektore, štyri roky pôsobila ako právnička na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Momentálne je predsedníčkou neziskovej organizácie Fórum pre ľudské práva. Venuje sa problematike ľudských práv, sociálnych práv, cudzineckému a azylovému právu. Je doktorandkou na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.

Michaela Kostičová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997 v odbore všeobecné lekárstvo a v roku 2009 postgraduálne štúdium v odbore verejné zdravotníctvo. Od roku 2002 pracuje ako odborná asistentka na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK. Vrámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje problematike sociálnych determinantov zdravia so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva. Od roku 2018 spolupracuje s o. z. EQUITA ako koordinátorka vzdelávania a výskumu. Zapája sa do terénnych a advokačných aktivít a ako prioritu vníma potrebu zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova prostredníctvom zmien v legislatíve a projekt mobilnej ambulancie a pouličnej medicíny v spolupráci s lekármi a študentmi medicíny.

Lucia Roussier vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. Po ukončení štúdia žila v zahraničí a pôsobila v humanitárnych misiách s Lekármi bez hraníc na Haiti, v Tunisku, Líbyi a Južnom Sudáne a v organizácii Partners in Health v USA. V roku 2016 ukončila štúdium v odbore verejné zdravotníctvo na University of Liverpool. Vroku 2017 založila s malou skupinou ďalších dobrovoľníkov o. z. EQUITA, v ktorom pôsobí dodnes ako riaditeľka. Od roku 2020 koordinuje Intervenčné tímy Ministerstva zdravotníctva.

 

 

Publikácia vznikla v rámci projektu „Kľúč k domovu“ podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Partnerom Proti prúdu počas doby realizovania projektu 2018/09 – 2020/12 je DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

 

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics