Aktuálne k projektu Nosiči batožín Nota bene

Projekt Nosiči batožín Nota bene sme vymysleli tak, aby sme poskytli reálnu šancu pre zadĺžených ľudí bez domova získať a udržať si prácu nosiča a splácať svoje dlhy. 

6 dôvodov, prečo to funguje tak dobre:

 1. Nosiči pracujú na trvalý polovičný úväzok v našom OZ Proti prúdu (vydavateľ NB) s riadnou mzdou a odvodmi do sociálnej poisťovni i zdravotnej poisťovni (pozn. ŽSR ani ZSSK náš projekt nijako nefinancuje)
 2. Zbavujú sa postupne dlhov - využívajú motivačné príspevky na splácanie dlhov, tzv. matching do výšky 100 eur (ak si nosič odloží 100 eur z výplaty, sumu mu zduplikujeme a znížime tak pôvodný dlh na zdravotnom poistení)
 3. Predávajú časopis Nota bene v poobedňajších hodinách
 4. Zaviedli sme pracovný koučing pre nosičov - majú k dispozícii sociálneho pracovníka na pracovisku pre aktuálne krízové situácie i učeniu sa pracovným zručnostiam
 5. Využívajú naše sociálne a právne poradenstvo
 6. Otočili sme role - nosiči sú teraz tí, ktorí pomáhaju (starším a ženám)

Piati nosiči si vďaka tomuto nášmu modelu zamestnania úspešne udržali zamestnanie od spustenia projektu (dec. 2014). Traja nosiči sa už dostali k zdravotnej starostlivosti a s jedným podstupujeme osobný bankrot. Jeden nosič si úplne splatil dlh na zdravotnom poistení a získal zamestnanie inde. Spoločne už splatili 8 000 eur zo svojich dlhov.


Aktuality z projektu:

 • Pomáhame nosičovi Lacovi s osobným bankrotom.
 • Šiesti nami zamestnaní nosiči si po rokoch či dokonca prvýkrát v živote podávajú daňové priznanie/ročné zúčtovanie dane.
 • 14.12.2015 sme oslávili rok nosenia tlačovou konferenciou v prezidentskom salóniku na hlavnej staniciv BA a videom od OZ Salónik - prenášame už rok. Tlačová správa tu.
 • INSP ocenila náš projekt ako najlepší mimočasopisový projekt pre ľudí bez domova v roku 2015
 • vyhrali sme 2. cenu SozialMarie vo Viedni. Video z odovzdávania 2. cenu z 300 prihlásených projektov v rámci celej Európy. Tešíme sa nielen z finačného ocenenia 10 000 eur, ktoré cena projektu priniesla, ale najmä z povzbudenia, že ideme dobrým smerom.
 • Rozširujeme služby Nosičov batožín Nota bene na pondelok až piatok od 9:00 - 13:00, teda z 3 dní na 5 dní. Ďalšou výraznou zmenou je, že sme zo zamestnávania na dohodu o pracovnej činnosti prešli na zamestnávanie cez trvalé pracovné úväzky a piati naši nosiči už pracujú na polovičný pracovný úväzok. 
 • Pre Nosičov batožín sme získali právne pro bono služby k oddlženiu - skúsenosti zúžitkujeme pri príprave podkladov pre legislatívne úpravy [27. 03. 2015] Pridali sa k nám traja advokáti z platformy Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis a ďalší dvaja právnici-dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať nosičom s oddlžením. V OZ Proti prúdu od roku 2001 kladieme dôraz na presadzovanie zmien v zákonoch a vďaka nášmu know-how v oblasti poskytovania a rozvoja služieb sa nám podarilo v spolupráci s ďalšími organizáciami posyktujúcimi služby ľuďom bez domova navrhnúť a presadiť viaceré legislatívne zmeny a dostať do zákona predtým neexistujúce sociálne služby (streetwork, integračné centrum).
 • Herec Juraj Kemka sa stal na jeden deň Nosičom batožín Nota bene [16. 03. 2015] Herec Juraj Kemka - čerstvý držiteľ ceny OTO sa na pár hodín zaradil medzi Nosičov batožín a zarovno s nimi roznášal batožinu na Hlavnej stanici v Bratislave. Nebol by to on, keby svoj príspevok k nášmu projektu neozvláštnil, a tak za chrbtom schovával svoju čerstvú sošku OTO. Ľudia ho zväčša v našej nosičskej uniforme nespoznávali, ale keď im ponúkol výmenou za odnesenie batožiny do rúk sošku, hneď ho spoznávali a dobre sa bavili.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics