Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Banská Bystrica - Zariadenia pre ľudí bez domova

Slovenský Červený kríž prevádzkuje: ohrevňu, nocľaháreň "Večierka", útulok "Prístav" a útulok "Nádej - Šanca". 

Mesto BB prevádzkuje núdzové ubytovanie "Kotva" pre rodiny s deťmi. 

Charita prevádzkuje "Dom núdznych".

Začiatok stránky