Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Nota bene - marketingové info o časopise

Vydavateľ: Proti prúdu
Periodicita: mesačník
Vychádza: 1. deň v mesiaci
Počet strán: 44 (40 strán + 4 strany obálka) 
Distribúcia: ľudia bez domova
Farebnosť: 4 x 4
Rozmer: 204 x 280 mm

Cena:  2,40 EUR 

Miesta distribúcie:

 • Banská Bystrica
 • Bratislava
 • Čadca
 • Hlohovec
 • Holíč
 • Kežmarok
 • Košice
 • Levice
 • Liptovský Mikuláš
 • Malacky
 • Nitra
 • Piešťany
 • Poprad
 • Svidník
 • Trenčín
 • Trnava
 • Vranov nad Topľou
 • Žilina

Obsahové zameranie

 • aktuálne spoločenské témy a kauzy
 • postrehy z ulice
 • rozhovory
 • reportáže z domova a aj zo zahraničia
 • príbehy zo života
 • kultúra
 • názory
 • recenzie


 

VÝSLEDKY PRIESKUMU MML-TGI 2. + 3. kvartál 2020

Prieskum mediálneho a spotrebného správania v Slovenskej republike MML-TGI SR (Market & Media & Lifestyle - TGI) realizuje spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. od roku 1997. Za sprístupnenie výsledkov časopisu Nota bene ďakujeme.


Rod čitateľov                       
muži            36,1%
ženy            63,9%

Vekové rozloženie čitateľov     
14 - 19 rokov ..............................  3,2% 
20 - 29 rokov .............................. 16,8% 
30 - 39 rokov .............................. 16,0%
40 - 49 rokov .............................. 10,8%
50 - 59 rokov .............................. 19,5%
60 - 69 rokov .............................. 28,9%
70 - 79 rokov ..............................  4,7%  

Vzdelanie čitateľov                                 
základné ....................................  16,8%
vyučený/á bez maturity ...............  14,9%
stredoškolské s maturitou ............  36,8%
vysokoškolské ............................. 31,6%

Rodinný stav
slobodný ....................................  25,1%
ženatý/ vydatá ............................  54,9%
rozvedený/ á ..............................  13,0%
vdovec/ vdova ............................   7,0%


Čistý mesačný príjem čitateľov                   
do 135 Eur ..................................  11,1%
135,1 - 200 Eur ...........................   0,0%
200,1 - 265 Eur ...........................   4,2%
265,1 - 330 Eur ...........................   8,4% 
330,1 - 415 Eur ...........................   7,0%
415,1 - 500 Eur ...........................   9,4%
500,1 - 665 Eur ...........................  20,4%
665,1 - 830 Eur ...........................  11,4%
830,1 - 995 Eur ...........................   7,3%
995,1 a viac Eur ..........................   9,8%
neuvedené .................................  10,9%


Veľkosť bydliska
menej ako 1.000 obyvateľov ..........  20,3%
1.000 - 4.999 obyvateľov ............... 22,5%
5.000 - 19.999 obyvateľov ............. 12,5%
20.000 - 99.999 obyvateľov ............ 23,5%
100.000 a viac .............................. 18,6%


Rozdelenie čitateľov podľa krajov
Bratislavský ..................................  24,7%
Trnavský ......................................    5,1%
Trenčiansky ..................................    7,4%
Nitriansky .....................................  13,5%
Žilinský ......................................... 32,6%
Banskobystrický .............................   5,5%
Prešovský .....................................    7,8%
Košický .........................................   3,5%
Inzeruje u nás aj: 

Nadácia Orange
Slovenské elektrárne Enel
Festival Jeden svet
Festival Uprising

LIDL
Kaufland

Nadácia Slovak Telekom
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
US Steel


Kontaktná osoba na inzerciu:
Boris Fandak
0911 209 559
boris.fandak at notabene.sk


Cenník inzercie v NOTA BENE
Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics