Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Tlačová správa - Vesty Nota bene

Tlačová správa, OZ Proti prúdu

Predajcov Nota bene spoznáte podľa vesty

Bratislava, 15. máj 2014 - Predajcu Nota bene spoznáte od 15. mája podľa oficiálnej vesty. Červeno-žlté vesty s logom Nota bene pomôžu kupujúcim ľahšie rozoznať pravých predajcov od podvodníkov. Do viest sa obliekli zatiaľ len predajcovia v Bratislave. Postupne by sa mali stať „pracovnou uniformou“ aj predajcov v ďalších mestách.

Červeno-žlté vesty s logom pouličného časopisu Nota bene sú od 15. mája povinnou výbavou každého predajcu v Bratislave.  

 

OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) oblieklo predajcom vesty vzhľadom na pribúdajúci počet sťažností čitateľov na arogantných podvodníkov. Tí časopis zneužívajú na žobranie, obťažujú okoloidúcich a vyhrážajú sa im. V absolútnej väčšine nahlásených prípadoch sa ukázalo, že agresívny "domáhač pomoci" nebol oficiálnym predajcom.

Vesty pomôžu kupujúcim jednoducho rozlíšiť kto je oficiálnym predajcom. Veríme, že pomôžu zachovať dobré meno časopisu, ktorý dáva živobytie slušným predajcom. Nezatracujeme nikoho, kto sa rozhodol žobrať, pokiaľ tým neohrozuje iných ľudí. Ale nech tak robí bez Nota bene,“ vysvetľuje Sandra Tordová, šéfredaktorka Nota bene a riaditeľka združenia Proti prúdu, ktoré časopis vydáva.

Identifikačné vesty zaviedli aj vydavatelia pouličných časopisov v zahraničí. Efektom bolo zvýšenie predaja, posilnenie sebaúcty ľudí bez domova ako predajcov a prehĺbenie dôvery medzi predajcami a ich zákazníkmi.

Zavedenie viest v Bratislave navrhli samotní predajcovia Nota bene na jednej z pravidelných mesačných porád. Každý predajca si našetril 15 eur ako vratnú zálohu za vestu. Zálohu dostane naspäť, keď ukončí predaj a vráti vestu. Záloha je dôležitá, aby sa zabránilo obchodovaniu s vestami a k vestám sa nedostali podvodníci - falošní predajci. Niektorí predajci si na vesty našetrili s pomocou individuálneho plánu v spolupráci so sociálnym pracovníkom a posledné dva mesiace si nakupovali Nota bene za vyššiu sumu ako za bežných 70 centov. Úspory si odkladali vo výdajni Nota bene.

Vesty považujem za dobrý nápad. Kúsok od môjho predajného miesta zvykne zákazníkov čakajúcich v rade na umytie auta obťažovať falošný predajca s jedným Nota bene v ruke. Niektorí  mu peniaze dajú. Ľudí to otravovanie unaví. Mám dojem, že čím sú podvodníci drzejší, tým sa ich chcú ľudia rýchlejšie zbaviť aj za cenu, že im dajú peniaze za nič... Vďaka veste nás, skutočných predajcov Nota bene, teraz rozoznajú ľahšie a podvodníkom sa lepšie vyhnú. Ľudia to začínajú pomaly vnímať. Vďaka veste sa mi zvýšil počet predaných časopisov,“ hovorí predajca Milan. Predáva Nota Bene  6 rokov. Popri tom pracuje občasne ako vodič. Hovorí, že vďaka časopisu získal strechu nad hlavou, nových priateľov, denný režim, vzdal sa alkoholu a venuje sa svoje veľkej záľube - fotografovaniu.

Od 15. mája nosia povinne vestu všetci registrovaní predajcovia v Bratislave. Výnimkou z pravidla sú predajci - začiatočníci, ktorí predávajú prvý mesiac v skúšobnej dobe. Tí vestu nemajú, iba špeciálny preukaz platný v daný mesiac. V budúcnosti budú predávať len na označených miestach. 

Vesty budú zatiaľ „pracovnou rovnošatou“ predajcov v hlavnom meste. Postupne ich združenie Proti prúdu zavedie aj v ďalších slovenských mestách, kde sa Nota bene predáva. V tých zatiaľ platí, že zákazníci oficiálneho predajcu Nota bene rozlíšia podľa preukazu s fotografiou. Číslo na jeho preukaze sa musí zhodovať s číslom na časopise, ktorý predáva.

Združenie Proti prúdu chce ochrániť svojich predajcov, ktorí sa predajom časopisu, snažia zlepšiť svoju sociálnu situáciu. Každé podozrenie na falošného predajcu môžu čitatelia naďalej hlásiť  OZ Proti prúdu emailom (poradcovia@notabene.sk), telefonicky (02/5262 5962) či cez internet (www.notabene.sk). Sťažnosti sociálni pracovníci preverujú a predajcov pravidelne kontrolujú na predajných miestach, či dodržiavajú kódex. Ten predajcom prikazuje správať sa slušne, byť triezvy, neobťažovať okoloidúcich a nepredávať s deťmi. Každé porušenie kódexu individuálne riešia sociálni pracovníci, predajcovi hrozí pozastavenie možnosti predaja a pri vážnom a opakovanom porušovaní aj dlhodobé vylúčenie.

„Reakciám čitateľov venujeme veľkú pozornosť. Ďakujeme, že nám dávajú spätnú väzbu na dodržiavanie pravidiel a pomáhajú nám tak zachovať dobré meno časopisu a tak aj živobytie našim predajcom. Oficiálny predajca v Bratislave má povinnosť zúčastňovať sa poradenských skupín a aktívne spolupracuje na riešení svojej situácie so sociálnymi pracovníkmi. Učí sa hospodáriť s peniazmi a prevziať zodpovednosť za svoj život - spoliehať sa na vlastné schopnosti a vytrvalosť, nie na milodary iných. Lebo predaj Nota je práca a nie žobranie,” povedala Tordová.

Vesty sú súčasťou kampane Nota bene je práca, nie žobranie, ktorú OZ Proti prúdu realizuje s podporou Blokového grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

 

Kontakt pre médiá:

Zuzana Pohánková

PR, Fundraising

tel: 0917 275 812

email: zuzana.pohankova@notabene.sk

 

Sandra Tordová, šéfredaktorka, štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu

email: sandra.tordova@notabene.sk  

 

 

Začiatok stránky