Zariadenia pre ľudí bez domova na Slovensku

Údaje v v Pouličnom Kompase sme zozbierali v roku 2012. Dnes môžu byť niektoré nepresné a neaktuálne.

V roku 2012 sme vyrobili Kompas služieb pre ľudí bez domova v sedemnástich mestách, kde sa Nota bene predáva. 

Zákon o sociálnych službách hovorí, že každý z nás má právo na poskytnutie pomoci vo forme sociálnej služby, aby si naplnil základné ľudské práva, posilnil svoju sebestačnosť a zachoval si ľudskú dôstojnosť. Špeciálne naliehavé je to v prípadoch, keď je priamo ohrozený život človeka — tak ako počas zimného obdobia život ľudí bez domova. 

8 stranový pouličný kompas Nota bene bol súčasťou novembrového čísla Nota bene v roku 2012.

POULIČNÝ KOMPAS NOTA BENE
Bedeker sociálnych služieb pre ľudí bez domova. 

  

Konkrétne aktivity a zariadenia pre ľudí bez domova na Slovensku (neaktualizovaný zoznam):

Banská Bystrica

Bratislava 

Čadca

Kežmarok

Levice   

Malacky  

Nitra   

Nové Zámky   

Piešťany   

Poprad   

Prešov  

Ružomberok 

Senica   

Trenčín

Žilina


Ľudia bez domova predstavujú veľmi špecifickú skupinu ľudí v núdzi. Ich opätovné zaradenie do spoločnosti, alebo aspoň pomoc v ich zložitej situácii vyžaduje zriadenie efektívnej sociálnej siete. Medzi základné prvky tejto siete patrí:

Streetwork
Kontaktovanie ľudí ľudí bez domova v ich vlastnom prostredí - na ulici.

Nocľahárne s podmienkou absencie alkoholu
Najbežnejšie nízkoprahové nocľahárne.

Nocľahárne bez podmienky absencie alkoholu
Sú to takzvané nízkoprahové nocľahárne určené predovšetkým pre ľudí trpiacich závislosťami.

Hygienické centrá 
Sprchy, pračky... Na Slovensku zatiaľ veľmi zriedkavá služba.

Šatstvo
Šatstva býva dostatok. Asi aj preto, že zbierky šatstva sú zväčša to prvé, čo ľudí v súvislosťou s pomocou bezdomovcami napadne.

Strava
Zadarmo, alebo len za symbolický poplatok.

Sociálne poradenstvo
Veľmi dôležitá pomoc. Veľa ľudí bez domova potrebuje pomoc pri kontakte s úradmi. 

Zdravotná starostlivosť 
Veľa  ľudí bez domova trpí rôznymi chronickými chorobami. Je to spôsobené drsnosťou života na ulici.

Ubytovne
Nízkonákladové možnosti ubytovania.

Pracovné programy
Napriek všeobecnému názoru, veľa ľudí bez domova chodí na rôzne brigády a snaží sa násjsť si solídnu a stálu prácu. Častokrát sú žiaľ podvedení. Po vykonaní práce nedostanú zaplatené. Preto bývajú veľmi opatrní, keď im niekto ponúka prácu.  

Klubové aktivity
Nie len chlebom je človek živý. Bezdomovci majú rovnaké duševné potreby ako zvyšok populácie.

Duchovné programy
Duchovná podpora a pomoc je v rámci tvrdej reality života viac ako vítaná.

Program boja proti závislostiam
Je ťažké byť na ulici nepiť. Niektorí sa na ulicu dostanú aj vďaka alkoholu. Dnes je všeobecne známe, že alkoholizmus je choroba. Okrem alkoholu býva častým zjavom aj gamblerstvo. 

Denné centrá
Neradi ich vidia pred obchodnými centrami, na uliciach, v parkoch... všade. Niekde však byť musia.

Chránené dielne
Zohľadňujú špecifickosť tejto skupiny ľudí a postupne ich pripravuje formou pracovnej terapie na opätovné získanie bežného zamestnania.  

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics