Odborné publikácie

V našom vydavateľstve Proti prúdu sme vydali mnohé odborné publikácie.

Ďalšie odborné publikácie na tému bezdomovectva, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností z práce s ľuďmi bez domova, si môžete stiahnuť v PDF tu:

 

Ďalšie publikácie z iných vydavateľstiev:

BARTÁK, M. 2004. Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Kostelec
nad Černými lesy : IZPE, 2004. 102s. ISSN 1213-8096

EDGAR, B. – DOHERTY, J. – MEERT, H. 2002. European Observatory on
Homelessness. Bruxelles : FEANTSA, 2002.

FITZPATRICK, S. – KEMP, P. – KLINKER, S. 2004 Bezdomovství, přehled
výsledků výzkumů z Velké Británie. Kostelec nad Černými lesy : IZPE, 2004.
96s. ISBN 80-86625-15-X

HORÁKOVÁ, M. K problematice bezdomovství. In: Sociální politika, roč. 21,
1995, č. 10, s. 6 - 9.

HORÁKOVÁ, M. Výzkum bezdomovství v Evropě. In: Sociální politika, roč. 22,
1996, č.2, s. 13 – 15.

HRADECKÁ, V. - HRADECKÝ, I. 1996. Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha
: Naděje, 1996. 107s. ISBN 80-902292-0-4

JANATA, Z. – KOTÝNKOVÁ, M. K bezdomovectví a možnostem jeho prevence. In:
Sociální politika, roč. 28, 2002, č. 11, s. 3 – 6.

JANEBOVÁ, R. (a). Proces vzniku a stadia bezdomovství. In: Sociální práce
2001, č. 2, s. 27-28

JANEBOVÁ, R. (b). Ženy bez domova: marginální problém, nebo fenomén ? In:
Aspekt, č. 2/2000 – 1/2001, s. 50 – 52.

JANEBOVÁ, R. (c). Některé zkušenosti s pomocí bezdomovcům v USA a Velké
Británii. In: Sociální politika, roč. 27, 2001, č. 2, s. 19 – 21.
 JANOUŠEK, M. 2003. Role projektu na puli cesty v sociální integraci. In:
Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví. Praha : Naděje, 2003.
s. 49. ISBN 80-86451-05-4

JUSTOVÁ, M. 2005. Cisár je nahý. Bratislava : Oto Németh, 2005. 119s. ISBN
80-88949-79-3

KOSOVÁ, P. – OMELKOVÁ, L. – SEDLÁČEK, P. 2004. Bezdomovectví v hlavním
měste v Praze. Praha : Městské centrum sociálních služeb a prevence, 2004.
 91s.

KOTÝNKOVÁ, M. 2003. Trendy v prevenci bezdomovectví. In: Příklady nejlepší
praxe v boji proti bezdomovectví. Praha : Naděje, 2003. s. 15 – 22. ISBN
80-86451-05-4

KUHLMAN, T. L. 1994. Psychology on the Streets : Mental Health Practice
with Homeless Person. New York : Wiley-Interscience, 1994

LUKÁČOVÁ, K. 2004. Možnosti riešenia problematiky bezdomovectva z pohžadu
sociálneho pracovníka. Trnava : Diplomová práca, 2004. 75s.

MAREŠ, P. 2001. Problém nečerpání sociálních dávek. Praha : VÚPSV Praha,
2001. 37s.

MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál,
2003. 384s. ISBN 80-7178-548-2

MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ P. 2005. Sociální práce v praxi.
Praha : Portál, 2005. 352s. ISBN 80-7367-002-X

PLACHÝ, A. Nejsme připraveni na bezdomovectví celých rodin. In: Sociální
práce/Sociálna práca, č. 4/2006, s. 3 – 6

SVOBODOVÁ, M. 2003. Projekt pro mladé lidi bez domova. In: Příklady
nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví. Praha : Naděje, 2003. s. 50.
ISBN 80-86451-05-4

TVRDOŇ, M. – KASANOVÁ, A. 2004. Chudoba a bezdomovectvo. Nitra : Fakulta
sociálnych vied a zdravotníctva UKF, 2004. 141s. ISBN 80-8050-776-7


Zariadenia pre ľudí bez domova na Slovensku,


Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics