Konferencia Ľudia bez domova

Prinášame organizáciám a samosprávam, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, možnosť získať nové poznatky a vymeniť si svoje skúsenosti. Organizujeme každoročne konferenciu Ľudia bez domova.

Od roku 2007 organizujeme odbornú konferenciu Ľudia bez domova.

Konferencia ako jediná svojho druhu na Slovensku prináša príklady dobrej praxe v oblasti riešenia bezdomovectva zo zahraničia i Slovenska a poskytuje potrebný priestor na výmenu skúseností a diskusiu nielen na úrovni organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, ale aj na úrovni zástupcov ministerstiev a akademickej obce.

Doposiaľ zorganizované konferencie:

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics