Konferencia o bezdomovectve 2015 Jasná

Ľudia bez domova 2015, Práca - cesta z bezdomovectva?
26. a 27. máj, hotel Junior Jasná, Demänovská Dolina 105

Pre viac informácií o konferencii kontaktujte Ninu Beňovú, ktorá mala organizovanie konferencie na starosti: nina.benova@notabene.sk, 0908 434 826.Prezentácie z konferencie

Časopis Sorgen
Dag Roenning

Člověk v tísni - Dlhy
Iveta Grejtáková

Housing first Trondheim
Dag Roenning

Národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva
Sandra Tordová, Nina Beňová

NOTA BENE Nosiči batožín 
Peter Kadlečík, Tomáš Dobrovič, Ladislav Kavuliak, Róbert Kotlár

Novela zákona o sociálnych službách
Cyril Korpesio

Oáza - nádej pre nový život
Peter Gombita

Od dávok k platenej práci
Mária Filipová

Prezentácia St Mungos Broadway
Roger Hamilton, Igor Fotta

Spotrebiteľské zmluvy a nekalé praktiky
Soňa Beráková Spotrebitelske_zmluvy_a_nekale_praktiky

Ukončovanie bezdomovectva a zamestnanosť
Štepán Ripka

Zamestnávanie ľudí bez domova - možnosti
Alexandra Vicová

Zamestnávanie ľudí zo sociálne vylúčených lokalít
Tímea Stránská, Jarmila Holubová

 

   

Program konferencie

26.5.2015, utorok

10:00 – 11:00 Registrácia

11:00 – 11:10 Zahájenie konferencie

 • Sandra Tordová, Nina Beňová, OZ Proti prúdu - vydavateľ Nota bene 

11:10 – 12:00 Systémové riešenie bezdomovectva na Slovensku

 • Nina Beňová, OZ Proti prúdu
 • Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Nadežda Šebová, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky, MPSVaR

diskusia

12:00 – 13:00 Zamestnávanie ľudí bez domova/zahraničné skúsenosti

 • Igor Fotta a Roger Hamilton, St. Mungo´s Broadway, Veľká Británia, sekcia služieb zamestnanosti a posilňovania zručností

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 15:45 Zamestnávanie ľudí bez domova 1

 • Alexandra Vicová, Sociálne grémium, o.z.
 • Mária Filipová, Mesto Banská Bystrica, Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.
 • Katarína Lanáková, MPSVaR, Sekcia zamestnanosti
 • Kuchařky bez domova, Jako doma, ČR

15:45 – 16:00 prestávka

16:00 – 17:00 Zamestnávanie ľudí bez domova a bývanie

 • Štěpán Ripka, Platforma pro sociální bydlení, ČR
 • Nina Beňová, Veronika Kurthová (predajkyňa časopisu Nota bene), OZ proti prúdu

17:00 – 17:15 prestávka

17:15 – 18:00 Zamestnávanie ľudí bez domova 2

 • Timea Stránská, Jarmila Holubová, Člověk v tísni, n.o
 • Peter Gombita, Oáza – nádej pre nový život, n.o.

18:30 večera

27.5.2015, streda

9:00 – 10:30 Zámestnávanie ľudí bez domova a bývanie/zahraničné skúsenosti

 • Dag Ronning, Gatemagsinet Sorgenfri, Nórsky street-paper, Trondheim
 • zástupca „Housing first“ organizácie z Trondheimu, Nórsko

10:30 – 10:45 prestávka

10:45 – 11:35 Zamestnávanie ľudí bez domova a dlhy 1

 • Soňa Beráková, Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich, MV SR
 • Iva Grejtáková, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko

11:35 – 11:50 prestávka

11:50 – 13:00 Zamestnávanie Ľudí bez domova a dlhy 2

 • Peter Kadlečík, Tomáš Dobrovič (sociálni pracovníci), Jozef Šimeg, Ladislav Kavuliak (nosiči batožín) - Zamestnávanie a oddlžovanie ľudí bez domova v projekte Nosiči batožín Nota bene
 • Martin Provazník, Advokáti Pro bono Nadácie Pontis

13:00 – 13:15 Závery, ukončenie konferencie

13:15 Obed

 

Konferenciu sme realizovali v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics