TS: Pripomienkujeme zákon o konkurze - Vyhlásiť osobný bankrot je drahý špás!

[11. 08. 2016]

Tlačová správa: OZ Proti Prúdu pripomienkuje zákon o konkurze 

Vyhlásiť osobný bankrot je poriadne drahý špás!

Bratislava, 11. august 2016 – „...to by ma priviedlo k bankrotu!“ zavtipkoval si v živote nejeden z nás. Málokto však tuší, že „zbankrotovať“ si zďaleka nemôže dovoliť každý. Vysoké poplatky na začiatku, strata zdravotnej starostlivosti či roky života na hrane prežitia. Aj taká je realita súčasného zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Jeho podmienky sú nastavené tak, že je prakticky neprístupný pre ľudí bez domova. Pritom práve dlhy sú často prekážkou, ktorá im bráni nájsť si prácu a dostať sa z ulice. Preto sa OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota Bene) v spolupráci s Advokátmi Pro Bono Nadácie Pontis aktívne zapojili do pripomienkovania novely zákona.

Naša legislatíva by mala ľudí, ktorí stratili domov podporiť, aby sa čo najrýchlejšie postavili na vlastné nohy - napríklad aj tým, že sa zbavia všetkých svojich dlhov. V súčasnosti platný zákon paradoxne nie je prístupný pre ľudí bez domova, naopak, obsahuje časti, ktoré ľudom s neľahkým osudom veci ešte komplikujú. „Pri našej práci zažívame absurdné situácie, keď človek, ktorý je zamestnaný, spláca dlhy, nemá nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Je to obrovská frustrácia a rana pod pás ľuďom, ktorí sa snažia zaradiť sa do spoločnosti,“ hovorí Sandra Tordová z OZ Proti prúdu. Preto sa združenie v spolupráci s Advokátmi Pro Bono Nadácie Pontis aktívne zapojilo do pripomienkového procesu novely zákona o konkurze.

Zákon v praxi: Príbeh nosiča Laca

Osobný bankrot je hovorový termín pre oddlženie. Ide o zákonnú možnosť, ako sa človek svojich dlhov, ktoré už nevládze splácať, môže zbaviť súdnou cestou. Laco je zamestnaný v projekte Nosiči Nota Bene. Spláca dlhy,[1] aby mohol začať odznova. Aby mohol vôbec ísť do konkurzu, OZ Proti Prúdu mu nenávratne poskytlo 2324 €.[2] Laco vstupom do bankrotu navyše stratil nárok na ošetrenie. Dovtedy mal s poisťovňou uzavretý splátkový kalendár, ktorý poctivo splácal. Ten vstupom do konkurzu prestal platiť a Laco tak stratil nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. [3] Bola potrebná intenzívna sociálna práca a desiatky hodín právnej pomoci JUDr. Martina Provazníka, advokáta, ktorý sprevádza Laca v procese oddlženia a so združením spolupracuje ako dobrovoľník v rámci programu Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis.

 

Pripomienky k novele zákona

Celý proces spolu trvá aj 4 roky. Samotné konkurzné konanie, teda rozklad majetku, v praxi trvá približne 12 mesiacov, samotné oddlženie ďalšie 3 roky. Na plat môžu dlžníkovi siahnuť až do výšky 70%. Práve táto situácia môže byť odpoveďou na časté výčitky smerom k ľudom bez domova. „Prečo sa nesnažia? Pracujú na čierno?“ Dnes je na ťahu Ministerstvo spravodlivosti SR. V júli sa totiž skončilo pripomienkové konanie k novele zákona, ktorá stále obsahovala niekoľko „problémových častí“. 


Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak je voči nemu vedená exekúcia. Inými slovami, tí, ktorí splácajú svoje dlhy poctivo, strácajú motiváciu v tom aj pokračovať.Združenie Proti prúdu žiada umožnenie plnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, ale vstupujú do procesu "osobného bankrotu". Jednou z pripomienok je aj predĺženie lehoty na odklad dražby obydlia dlžníka na obdobie 12 mesiacov, tak aby si mohol dlžník nájsť náhradné bývanie.

Cieľom spolupráce OZ Proti prúdu a Advokáti Pro bono Nadácie Pontis je zjednodušiť resp. umožniť ľuďom bez domova zbaviť sa svojich dlhov, čo im následne zvyšuje šancu nájsť si zamestnanie a opätovne sa začleniť do spoločnosti. Členmi pripomienkovej skupiny sú Ivan Lorenc z OZ Proti prúdu, Martin Provazník z bnt attorneys-at-law a Silvia Belovičová z advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs.


ZOZNAM PRIPOMIENOK k zákonu o konkurze a reštruktulizácii (zákon č. 7/2005 Z.z.) podané v medzirezortnom pripomienkovacom konaní. 


Aktivity, ktoré pomáhajú (pre) žiť

Nosiči Nota Bene, je projekt zamestnávania a oddlžovania, ktorý OZ Proti prúdu prevádzkuje od decembra 2014. Nosiči pomáhajú najmä starším ľudom odniesť batožinu na schodoch k nástupištiam na Hlavnej stanici, kde chýba eskalátor. Pracujú na trvalý pracovný pomer na polovičný úväzok a sú zamestnancami OZ Proti Prúdu. Proti prúdu, ktoré tento rok oslavuje 15. výročie založenia, okrem toho ponúka aj motivačné príspevky na splácanie dlhov – našetrenú sumu im zduplikuje. Projekt pomohol 11 predajcom Nota Bene, ktorí počas 7 500 hodín odniesli spolu 750 ton batožiny a splatili viac ako 9000 euro dlhov.

„Snaha o systematické zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni je našim dlhodobým cieľom. V súčasnosti iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva, pripravujeme podkladové dokumenty a štúdie a ponúkame Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny svoju expertnú pomoc,” dodáva Tordová.

KONTAKT PRE MÉDIÁ:
Zuzana Pohánková
riaditeľka
0917 275 812
zuzana.pohankova(zavinac)notabene.sk

 [1] (pôžička z banky a dlh na zdravotnom poistení)

[2] Osobný bankrot má dve fázy – najskôr konkurz a potom oddlženie. Už pri začatí konkurzu musíte zložiť na súde preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663, 88 €. Zároveň, aby ste sa mohli kvalifikovať na oddlženie, musíte mať majetok (alebo peniaze) aspoň vo výške 1 659,70 €.

[3] Ak by vážne ochorel a chcel by nejakým spôsobom vyplatiť dlh na zdravotnom poistení, aby sa dostal k ošetreniu, zákon mu to nedovolí. Podľa jednej z poisťovní ho ani po úspešnom ukončení oddlženia neprestanú viesť ako dlžníka a nárok na zdravotnú starostlivosť nezíska, kým dlh nesplatí.

 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics